Parks and Gardens Company

Vertigo

Algemene voorschriften voor de bescherming van uw gegevens

Essentieel

Uw tuin is onze zaak

Ons privacybeleid

 

1. Inleiding

Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.

2. Verzamelen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoon
 • Naam en adres van het bedrijf of de organisatie
 • E-mailadressen
 • Fysiek adres
 • Geslacht / Sex
 • Leeftijd / Geboortedatum

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit die tussen u en onze website tot stand komt. Wij gebruiken ook, zoals beschreven in de volgende sectie, cookies en/of logs om informatie over u te verzamelen.

Vormen en interactiviteit:

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld via de volgende formulieren:

 • Website Inschrijvingsformulier
 • Bestel- en leveringsformulier
 • Wedstrijd

Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Commerciële en niet-commerciële informatie / promotieaanbiedingen
 • Neem contact op met
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie)

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die kan plaatsvinden tussen u en onze website op de volgende manieren:

 • Neem contact op met
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie)

Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Forum of discussieruimte
 • Opmerkingen
 • Correspondentie
 • Niet-commerciële informatie / promotieaanbiedingen
 • Recht van verzet en terugtrekking

Wij verbinden ons ertoe u het recht te geven om bezwaar te maken en uw persoonlijke informatie in te trekken.

Het recht van verzet is de aan de internetgebruiker geboden mogelijkheid om te weigeren dat zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij de verzameling worden vermeld.
Het recht van herroeping is de aan de internetgebruiker geboden mogelijkheid om te vragen dat zijn persoonsgegevens niet meer in bijvoorbeeld een mailinglist voorkomen.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
Adres: Vertige, M. Michel Lemaire, rue de Luxembourg, 22 à 6900 Marche-en-Famenne.
E-mail: michel.lemaire@vertige-arbres-jardins.be
Telefoon: 0032 498 10 17 43
Rubriek website: https: //www.vertige-arbres-jardins.be/contact

Recht van toegang

Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie te erkennen aan de betrokken personen die de hen betreffende informatie wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen.
De uitoefening van dit recht gebeurt (uitsluitend op afspraak):
Adres :Vertige, M. Michel Lemaire, rue de Luxembourg, 22 à 6900 Marche-en-Famenne.
E-mail : michel.lemaire@vertige-arbres-jardins.be
Telefoon :0032 498 10 17 43

Beveiliging

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt in een beveiligde omgeving bewaard. De personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te verzekeren, gebruiken wij de volgende maatregelen:

 • SSL (Secure Sockets Layer) protocol
 • Toegangsbeheer - bevoegde persoon
 • Beheer van de toegang - betrokkene
 • Software voor netwerkbewaking
 • Computer back-up
 • Login / Wachtwoord
 • Firewalls

Wij verbinden ons ertoe een hoge graad van vertrouwelijkheid te handhaven door de laatste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te verzekeren. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico wanneer gebruik wordt gemaakt van het internet om persoonlijke informatie door te geven.

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen van de Belgische wetgeving na te leven.

Prik het op Pinterest